วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อาณาจักรฟังใจแบ่งออก 4 ไฟลัม

สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรนี้แบ่งเป็น 4 ไฟลัม คือ
     1. ไฟลัมไซโกไมโคตา (Phylum Zygomycota)
     2. ไฟลัมแอสโคไมโคตา (Phylum Ascomycota)
     3. ไฟลัมเบสิดิโอไมโคตา (Phylum Basidiomycota)
     4. ไฟลัมดิวเทดโรไมโคตา (Phylum Deuteromycota)
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น